please click on the image to see the website for projection 

Midnight, 2018

The +12 time zone (midnight) is also called the International Date Line, which moves the current date from one to the next. This imaginary navigation line runs from the north pole to the south pole, roughly following the 180° line of longitude but deviating to pass around some territories and island groups through the middle of the Pacific Ocean.

The international date line is the 'front line' where the date passes first on Earth, from one day to the next. West of the date line is the 'new' day and east is the 'old' day. While in the middle of the night-part of the Earth, where it is always midnight, all time zones change date successively with the rotation of the Earth.

The part that is still in the old day gets smaller and smaller as the date line makes its 24-hour orbit around the Earth. During that orbit, the date line 'pushes' the old day in front of it, as it were, and 'drags' the new day behind it across the Earth. At the moment that it is midnight again on the date line, the entire Earth is in the same day (date). After that, on the west side of the date line, the next day begins again and so this cycle is repeated every 24 hours.

Before Midnight is a timepiece where it is always almost midnight. Just Before the Midnight limit will be exceeded, time will return to the previous time zone. Time seems to stand still and its corresponding place names suggests a journey through unknown areas and remote parts of the world. The work can be seen as a meditation on the nature of time and on ways of representing its fleeting nature. 

 

NED.

De +12 tijdzone (middernacht) wordt ook de International Date Line genoemd, welke de huidige datum naar de volgende verplaatst. Deze denkbeeldige navigatielijn loopt van de noordpool naar de zuidpool door het midden van de Stille Oceaan (zie boven).

Westelijk gezien van deze navigatielijn, de datumgrens. is het de 'nieuwe' dag en oostelijk gezien is het de 'oude' dag. Terwijl de wereld in het midden van de nachtzijde is, waar het altijd middernacht is, wisselen alle tijdzones met het roteren van de aarde achtereenvolgens van datum.

Het deel van de wereld wat nog in de 'oude' dag ligt wordt steeds kleiner naarmate de datumgrens zijn 24-uurs omloop om de aarde maakt. Tijdens die omloop 'duwt' de datumgrens als het ware de oude dag voor zich uit en 'sleept' de nieuwe dag achter zich aan. Op het moment dat het op de datumgrens weer middernacht is bevindt de gehele wereld zich in dezelfde dag (datum). Daarna begint aan de westzijde van de datumgrens weer de volgende dag en zo wordt deze cyclus elke 24 uur opnieuw doorlopen.

Before Midnight is een uurwerk waar het altijd bijna middernacht wordt. Vlak voordat de grens van middernacht zal worden overschreden keert de tijd terug naar de vorige tijdzone. De tijd lijkt hierdoor stil te staan en de corresponderende plaatsnamen suggereren een reis door onbekende gebieden en verafgelegen delen van de wereld. Het werk kan worden geinterpreteerd als meditatief; over de dimensies van tijd en een manier om de vluchtige aard ervan te representeren.

 

Programmer: Bas Kok